STAMBENI KREDITI - MODEL I

Prijava

Sisak, 01.07.2019.

MODEL I - STAMBENI KREDITI: Namjenski krediti uz fiksnu kamatnu stopu s valutnom klauzulom EUR

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su članovima kreditne unije.

Iznos kredita:

Do EUR 50.000,00

Valutna klauzula:

Uz valutnu klauzulu

Rok otplate:

Od 12 do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

6,10% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita.

ABC-kreditna unija  obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Kreditna unija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

Do 6,30%

Naknada:

Bez naknade

Visina depozita:

Bez depozita

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

Namjena:

Kupnja ili izgradnja stambenog objekta

Uređenje stambenog objekta

Nenamjenski uz zalog stambene nekretnine

Procjena vrijednosti nekretnine:

Stranka je dužna kod ovlaštenog procjenitelja, o svom trošku, osigurati izradu procjene vrijednosti nekretnine koja je predmet zaloga u kreditu

 

Uvjeti za odobravanje kredita:

Primanja:

Redovna plaća ili mirovina

Kreditna sposobnost:

Krediti su namijenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita

Uvjeti za dobivanje kredita:

Članstvo u kreditnoj uniji       

Osiguranje otplate:

Osnovno osiguranje (suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica, jamci, polica osiguranja i sl.)

Dodatno osiguranje (hipoteka na stambenoj nekretnini u omjeru 1:1,50)

 

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu, zadnje tri mjesečne obračunske platne liste ili IP obrazac, Potvrda HZMO-a o visini mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti primanja
  • Instrumenti osiguranja (zadužnica, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Predugovor o kupoprodaji nekretnine
  • Procjena vrijednosti nekretnine
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga

Napomena: Po potrebi Kreditna unija može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Kreditne unije koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

 

PRIMJER KREDITA:

Valuta kredita 

EUR

Traženi iznos kredita

20.000,00

Rok otplate  

120 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,00%

Kamatna stopa

fiksna 6,10%

Efektivna kamatna stopa

6,27%

Visina mjesečnog anuiteta             

223,05

Ukupan iznos za otplatu

26.766,00

 

NAPOMENA: Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice i kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ukupan iznos za otplatu ne sadrži interkalarnu kamatu, budući da ista ovisi o datumu isplate kredita.

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086
radno vrijeme: 7.30 - 18.00 sati

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.